thao giảng đợt 3

Tháng Tư 5, 2017 12:59 chiều

Tuần 4 tháng 3 năm 2017 trường mầm non Dương Phong tổ chức thao giảng đợt 3 năm học 2016-2017 với mục đích khắc phục những tồn tại của thao giảng đợt 2, tạo cơ hội cho GV được học hỏi lẫn nhau.

Thông qua các tiết thao giảng, giáo viên kết hợp và sử dụng linh hoạt các phương pháp, dạy học tích cực lấy trẻ làm trung tâm.

Tạo điều kiện để các tổ chuyên môn trong nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy, thúc đẩy hoạt động thi đua “Dạy tốt, Học tốt”,

Góp phần nâng cao  chất lượng các chuyên đề đặc biệt chuyên đề ”Hướng dẫn thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non’

Đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học hiện nay. Dạy học phù hợp với đối tượng trẻ từng độ tuổi của nhà trường. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học có hiệu quả, thiết thực.

IMAG0220 IMG_3333 IMG_3334 IMG_3337 IMG_3338 IMG_5953 IMG_5959 IMG_5961